Triedičky

Triedičky sú vyrábané najmä do liniek na dodávku biomasy na spoluspaľovanie biomasy v priemyselných kotloch. Slúžia na triedenie nadmernej frakcie dodávanej biomasy - znižujú množstvo veľkostne nevhodnej časti biomasy a vylučujú nevhodné časti z biomasy (zamrznuté chuchvalce, dlhú kôru, atd.) Triediče možno použiť aj na iné materiály, napr. rôzne druhy odpadu atd.

Triediče sériovo vyrábame v troch veľkostiach:

do liniek o výkone 40 - 60 ton/hodinu biomasy
do liniek o výkone 15 - 40 ton/hodinu biomasy
do liniek o výkone 5 - 15 ton/hodinu biomasy.

Triedič je možné objednať aj na iný výkon a iné materiály.

Fotogaléria

Najväčší z rady triedičovNajväčší z rady triedičovVyradená nevhodná biomasa v elektrárniVyradená nevhodná biomasa v elektrárniTriedičkou vyradené chuchvalceTriedičkou vyradené chuchvalceSkúšky triedičkySkúšky triedičkyVytriedená nevhodná veľkosť štiepok do fluidných kotlovVytriedená nevhodná veľkosť štiepok do fluidných kotlovTriedič 20 t/hod v linke Teplárna StrakoniceTriedič 20 t/hod v linke Teplárna StrakoniceTriedič 45 t/hod v linke v elektrárniTriedič 45 t/hod v linke v elektrárni