Projekty

V rámci projektov komplexne riešime dodávku technologických liniek na kľúč prevažne vrátane inžinierskej činnosti a samozrejme projektovej činnosti. Napríklad v elektrárni vrátane vybavenia zmeny palivovej základne v rámci integrovaného povolenia. Protipožiarnu a protivýbušnú ochranu riešime komplexne podľa platných právnych predpisov a noriem.

Projekty môžeme rozdeliť do piatich hlavných oblastí:

energetika - spoluspaľovanie biomasy
biopalivá - výroba peliet, spracovanie odpadu
vodohospodárstvo - prečerpávacie stanice
strojárstvo - dopravníky, dopravníkové linky
aplikovaný vývoj.