Elektráreň na Slovensku - 2. Etapa

Elektráreň na Slovensku - spoluspaľovanie biomasy - rieši priame dávkovanie biomasy - štiepky do kotla o tepelnom výkone 370 MW v hmotnostnom pomere 20%.

Fotogaléria