Aktivity

Naše aktivity je možné rozdeliť do štyroch hlavných smerov, ktoré sa vytvorili z činnosti spoločnosti od roku 1993.

Transportné systémy
Vodohospodárstvo
Energetika
Vývoj strojov

Činnosti v rámci hlavných smerov

Projektovanie

Spoločnosť ALFA CONEX SLOVAKIA, s.r.o. zabezpečuje pre svojich zákazníkov komplexnú inžiniersku činnosť (aj v oblasti integrovaného povoľovania) a spracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie stavieb, technológie, vrátane štúdií a koncepcií.

Prevedenie stavieb

Spoločnosť ALFA CONEX SLOVAKIA, s.r.o. realizuje pozemné a inžinierske stavby vrátane technológie. Disponujeme pracovníkmi, ktorí na vysokej úrovni zaisťujú realizáciu širokého spektra stavieb vrátane technológie.

Technologické zariadenia na manipuláciu a iné strojné zariadenia

Spoločnosť ALFA CONEX SLOVAKIA, s.r.o. zabezpečuje prevažne z vlastnej produkcie dodávku technologických strojných zariadení najmä pre oblasť manipulácie s materiálom, ale aj pre oblasť energetiky - zelená energia, triedenia odpadu, vodohospodárstva a poľnohospodárstva.

Výroba

Výroba sa špecializuje na pásové, reťazové, korčekové, šnekové, valčekové a iné dopravníky a dopravné systémy.
Na objednávku vyrábame čistiace stroje hrablíc pre vodohospodárstvo.
Pre oblasť biopalív vyrábame zariadenia na zavádzanie takzvanej "zelenej energie":

- rada nožových drvičov na štiepky a iné materiály
- rada kotúčových triedičiek na štiepky a iné materiály
- rada kladivkových drvičov pre výrobu peliet
- rada chladičov, váhy a vibrátorov na pelety
- iné oceľové konštrukcie.

Služby

Služby sa špecializujú na záručné a pozáručné opravy dodaných zariadení a v prípade potreby poskytujeme údržbárske práce na tieto zariadenia.

Aplikovaný vývoj

Spoločnosť ALFA CONEX SLOVAKIA, s.r.o. disponuje pracovníkmi, ktorý v uplynulom období pracovali na vývoji strojov ako napr. UNC 060 (teraz LOCUST), jeho prídavných zariadení, trojkolky a iných. Okrem stáleho vyhľadávania nových progresívnych riešení pre aplikáciu v našich zákazkách ponúkame spoluprácu v rámci vývoja nových strojov v oblasti stavebníctva a cestnej dopravy.