Peletovacia linka na maštalný hnoj

6.4.2019

Linka bola uvedená do prevádzky v roku 2017. Pozostáva z kompostárne, vlastnej peletizačnej linky a zo zariadenia do plnenia do big-bagov.