Peletáreň Gdansk

Peletáreň Gdansk - výroba 3 t/hod peliet pri vstupnej vlhkosti peliet 40%  pre dodávku do elektrárne

Fotogaléria