O spoločnosti

Spoločnosť ALFA CONEX SLOVAKIA, s.r.o. sa od svojho založenia v roku 1993 stala známym účastníkom domáceho priemyselného a energetického trhu. Na báze vysokokvalifikovaných a skúsených pracovníkov a pružnej skladby našej spoločnosti sme v rôznych oblastiach dokázali našu výkonnosť. Premyslenými riešeniami na vysokej kvalitatívnej úrovni zabezpečujeme plynulú a rýchlu realizáciu projektov.

Vzťahy

Úzka spolupráca spoločnosti ALFA CONEX SLOVAKIA, s.r.o. so spoločnosťami ALFAKONTROL s.r.o. a TALOS s.r.o. zaistí široký záber poskytovaných služieb našim partnerom. Spoločnosť ALFAKONTROL s.r.o s majetkovou účasťou spoločnosti ALFA CONEX SLOVAKIA, s.r.o. zabezpečuje riešenia v oblasti elektro a riadenia systémov a strojov, kým spoločnosť TALOS s.r.o. výrobu strojov a technologických zariadení.
Pracovníci spoločnosti  ALFAKONTROL s.r.o. okrem domácich aj so zahraničnými skúsenosťami dokázali a dokážu riadiť aj zložité priemyselné systémy a pracovníci spoločnosti TALOS s.r.o., na báze kmeňových pracovníkov bývalej ZŤS Gemer spol. s r.o., zaručujú vysokú kvalitu výrobkov. 

Naše hodnoty

Skúsenosti

Od roku 1993, v súlade s výzvami obdobia, naša spoločnosť na báze rozsiahlych vedomostí postupne riešila pre našich odberateľov zložitejšie úlohy v rôznych oblastiach. Skúsenosti našich pracovníkov v predchádzajúcom období v najväčšom strojárskom podniku na Slovensku, Podpolianske strojárne Detva, štátny podnik, boli významným pomocníkom v našej práci.

Partnerstvo

Vzťahy našej spoločnosti sú založené na vzájomnej dôvere. Na základe už vytvorených partnerských vzťahov udržujeme pevné spoločne stavané partnerstvá s našimi odberateľmi.

Inovácia

Na báze našich nových znalostí naša spoločnosť ponúka inovatívne riešenia v danej úlohe. Veľký význam má v tejto oblasti pre nás čo najširšia aplikácia takzvanej "zelenej energie". Ako bývalí vývojári podporujeme a na báze samoštúdia a vzdelávania sme súčasťou inovácií.

Riešenia na mieru

Na základe požiadaviek a tiež zo zistených potrieb zákazníka, naša spoločnosť vypracováva riešenia na najvyššej známej technickej úrovni danej oblasti.

Medzi našich významných partnerov môžeme zaradiť napríklad spoločnosť U.S. STEEL Košice, s.r.o., českú spoločnosť TENZA, a.s. a najväčšieho výrobcu elektrickej energie na Slovensku.

Certifikát manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2009 vlastníme už od roku 2006 a odvtedy ho úspešne obhajujeme každý rok.

V roku 2013 sme zaviedli manažérsky systém, ktorý zodpovedá norme EN ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007.