Elektráreň na Slovensku - 1.Etapa

Elektráreň na Slovensku - 1.Etapa spoluspaľovanie biomasy - rieši primiešanie štiepok medzi čierne uhlie v 4 % hmotnostnom podiele

Fotogaléria